Przygotowywanie ofert

Pexels Fauxels 3183152

Świat biznesu wymaga od właścicieli firm i przedsiębiorców coraz większych umiejętności koniecznych do ubiegania się o zdobycie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Duże znaczenie ma tworzenie atrakcyjnych ofert, które przyciągną uwagę potencjalnego klienta. Przygotowywanie ofert wymaga doświadczenia i wiedzy, dlatego też nasz artykuł omówi szczegółowo, jak prawidłowo przygotować atrakcyjną ofertę.

Definicja przygotowywania ofert

Przygotowywanie ofert to proces zakończony wystawieniem dokumentu, w którym ofertodawca prezentuje swoje usługi i produkty potencjalnemu klientowi w konkurencyjnych warunkach. Oferty to ważny element sprzedaży i zwykle stanowią początek skutecznego zarządzania relacjami z klientem.

Korzyści płynące z przygotowywania ofert

Prawidłowe przygotowywanie ofert ma wiele korzyści dla firm oferujących swoje produkty i usługi. Misją każdej oferty jest pomóc klientowi w podjęciu decyzji i wybrać rozwiązanie, które będzie dla niego rentowne. W zakres zalet ofert wchodzą:

 • Opisywanie produktów z całą zaletami i cechami
 • Prezentowanie opcji finansowania w atrakcyjnych warunkach
 • Ocena potrzeb klienta i określenie najlepszych rozwiązań w ramach oferty
 • Zmniejszanie ilości podjętych przez klienta decyzji
 • Umożliwienie kontrolowania i monitorowania umowy

Role w przygotowywaniu ofert

Przy przygotowywaniu oferty skorzystaj z poniższych informacji, wskazujących na ważne role w procesie przygotowywania ofert.

 • Inżynier – pomoc w określeniu najlepszego rozwiązania technologicznego dla klienta
 • Sprzedawca – wybór produktów i usług w wypełnienie oferty
 • Księgowy – harmonogram płatności oraz zapewnienie zgodnych z obowiązującym prawem procedur
 • Specjalista ds. marketingu – komunikowanie produktu lub usługi z zastosowaniem siły sprzedaży

Gotowość do składania ofert

Następnym krokiem jest ocena oferowanych produktów i usług oraz wypełnienie wszystkich niezbędnych informacji w celu określenia gotowości do składania ofert. Przygotowanie dokumentu oferty powinno obejmować:

 • Katalogi produktów, broszury i ulotki reklamowe
 • Informacje dotyczące usług, przewozu, instalacji
 • Załączniki i uzupełnienia
 • Zestawienia wszystkich opcji finansowania oferty
 • wypełnienie wszystkich wymaganych pól w dokumecie

Opiniowanie oferty

Po złożeniu oferty prowadzony jest proces opiniowania oferty. Ocenie powinien zostać poddany cały lista produktów i usług, ich terminy dostawy oraz wszelkie inne informacje, które mogłyby wpłynąć na decyzję klienta o podpisaniu umowy.

Zaangażowanie odpowiednich przedstawicieli biznesu, pracowników BBD, finansiowych i marketingu pomaga uniknąć niedopatrzeń i konfrontacji. Ostatecznie, po akceptacji przez klienta, oferta staje się zagadnieniem zakupu i jest gotowa do zawarcia porozumienia.