Jakie są różne sposoby motywowania innych i jakie są skuteczne.

Pexels Fauxels 3184292

Motywowanie jest jednym z ważniejszych aspektów w pracy oraz w życiu. Istnieje wiele różnych sposobów motywowania innych. Często jednak nie jesteśmy pewni, jakie metody są skuteczne i jak możemy je prawidłowo zastosować. W tym artykule porozmawiamy o tym, jak możesz wykorzystać różne techniki motywacji w swojej pracy lub życiu.

Wprowadzenie

Motywowanie własnych i innych pracowników do wykonywania pracy na wyznaczonym poziomie jest ważnym elementem każdego biznesu. Być może najważniejszym zadaniem szefa jest zainspirowanie załogi do ich najlepszej postawy, dlatego ważne jest, by dowiedzieć się jak najwięcej o tym, jak skutecznie motywować ludzi. Poniżej przedstawiono wiele sposobów motywowania innych, zaletach i wadach poszczególnych metod oraz tego, które z nich są skuteczne i działają najlepiej.


Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat: Sprzedaż w erze e-commerce


Style motywacyjne

Istnieje kilka stylów motywacyjnych, a właściwe stosowanie jednego lub kilku pozwala menedżerom maksymalnie motywować swoich pracowników. Styl autorytarny polega na wydawaniu poleceń i partycypacja pracowników w procesie decyzyjnym jest ograniczana do minimum. Styl impresyjny bazuje na pozytywnych emocjach z oferowanych nagród. Styl pragmatyczny jest bardziej systematyczny, polega na ustaleniu określonych celów i oferowaniu wynagrodzenia wraz z ich osiągnięciem. Styl inspirujący stawia na stworzenie odpowiedniego środowiska pracy, dzięki czemu pracownicy czują się bezpieczni i kreatywni, a managerów inspiruje do działania.

Przywileje i nagrody

Jednym z celów motywowania pracowników jest zapewnienie im wystarczających zachęt do efektywnej pracy. Oficjalne nagrody, takie jak premia czy awans, dostarczają ludziom potrzebnej motywacji. Nagrody te są szczególnie skuteczne, jeśli są wystarczająco wysokie. Niemniej jednak, poza oficjalnymi nagrodami, pracownicy uznają również inne formy wsparcia. Łatwość w porozumiewaniu się, współpraca, wsparcie psychiczne i fizyczne, elastyczne godziny pracy i stałe przywileje mniejszych pracowników ze strony menedżerów to tylko niektóre z nich.

Kaizen i ciągłe ulepszanie

Kaizen jest praktyką ciągłego ulepszania businesu. Kaizen oznacza bardzo skuteczny system wprowadzania małych, ale długofalowych zmian, który pozwala pozostać konkurencyjnym oraz skutecznie motywować swoich pracowników. Unikalnym elementem chozenu jest wizja wizualizacji kolektywnej korzyści społecznej i działań wspieranych przez wszystkich w organizacji. Kaizen nie tylko zwiększa efektywność pracowników, ale także pomaga ustalić cele, edukować i przekazać nowy plan i autopomoc pracowników.

Kluczowe wnioski

Wszystkie powyższe sposoby motywacji mają swoje wady i zalety i skuteczne motywowanie wymaga połączenia kilku różnych narzędzi. To, co działa najlepiej zależy zarówno od potrzeb pracowników jak i od sytuacji. Najważniejsze jednak jest systematyczne i ciągłe wprowadzanie niezbędnych zmian, dzięki czemu pracownicy są zmotywowani, a organizacja działa jak najlepiej.

Główne sposoby motywacji innych obejmują:

  • Styl autorytarny
  • Styl impresyjny
  • Styl pragmatyczny
  • Styl inspirujący
  • Przywileje i nagrody
  • Kaizen i ciągłe ulepszanie
    • Wszystkie te metody, o ile dobrze stosowane, mają duży potencjał w kwestii motywowania pracowników. Ich zastosowanie pomoże zespołowi osiągnąć wyznaczone cele, co jest najważniejsze w celu osiągnięcia długoterminowej stabilności i sukcesu firmy.